Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Vojaci povedali to, čo minister popieral dva roky


Dnešná informácia z cvičenia Slovak Shield 2022 ukázala ako je dôležité dať slovo tým, ktorí musia úlohy cvičenia nielen zvládnuť, ale hlavne splniť.

A títo príslušníci OS SR povedali to, čo minister Naď popieral celé roky s typickým výrazom tváre. NECVIČILI, plnili rôzne úlohy na hranici, v mestách, pripravovali návštevu pápeža… Áno, aj takáto pomoc štátu je dôležitá, avšak nie na úkor toho, kvôli čomu do OS SR vstúpili. Pripraviť sa brániť suverenitu SR a bezpečnosť občanov, obzvlášť v súčasnom turbulentnom období.

Priznám sa. Nie som šťastný, že vojaci necvičili, resp. iba sporadicky. Nechápem ako môže minister Naď klamať v priamom prenose, že sa cvičí a všetko je v poriadku, keď každý vie aká je skutočnosť. Teraz mu to vojaci priamo odkázali a bol vidieť ich skutočný entuziazmus, že konečne sa k cvičeniu dostali.

Ani sa mi nechce počítať koľkokrát už minister klamal verejnosť, poslancov a aj vlastných kolegov. Toto, z pohľadu riadenia dôležitého rezortu akým je obrana, je negatívny signál. Že nemá záujem hovoriť veci priamo a pravdivo bez ohľadu na dobré alebo zlé správy je jedna z najhorších vlastností. Obrana a občan by si zaslúžili úprimnejšieho ministra, ktorý si váži ľudí.