Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Vie vôbec vláda čo je bezpečnosť a obrana?


Pri sledovaní vládnych politikov v rôznych diskusiách som užasnutý ako je ponímaná obrana a bezpečnosť SR. Verklíkuje sa zväčša len argument, že sme súčasť NATO a článok 5 v prenesenom význame garantuje ochranu.

Dámy a páni! Veď Vy ste mimo! A viete prečo? Lebo nikde som nepostrehol úvahu, že čo urobíme my, samostatná Slovenská republika, pre obranyschopnosť a bezpečnosť slovenského občana. Aké opatrenia sme prijali? Ako pripravujete OS SR na túto úlohu? Toto si myslím, že občan musí vedieť a mať istotu. Nepozerajme sa na Brusel, ale pozerajme sa v prvom rade na seba.

Taktiež tvrdenie, že budeme postupovať ako NATO, je pomýlená cesta. To, čo je v záujme najsilnejších členov NATO, nemusí byť v záujme našom. Ale záujem Slovenska asi súčasných lídrov príliš netrápi. Opakujem! O seba sa musíme vedieť postarať v každej situácii a až potom hľadať pomoc niekde inde. Nie naopak.

Ďalšia otázka, ktorú amatérska koalícia rieši, je vývoz vojenského materiálu na Ukrajinu. Tu už asi ozaj zle počujem. Tak chce Hegerova vláda napätie na Ukrajine znížiť alebo eskalovať? Alebo nám niekto povedal „dodajte Ukrajine materiál“ a vláda poslušne vykonáva?

Toto určite občan neočakáva, ani si nepraje. Ako príklad uveďme Nemecko, členský štát Európskej únie, ktorý dodal prilby a na druhej strane zakázal vlastným spojencom použiť nemecký vzdušný priestor na dodávky zbraní na Ukrajinu. „Posilnenie východného krídla“ ako si to želá a potvrdzuje pani prezidentka je nezmyselné strašenie ľudí a neustále hádzanie viny výhradne smerom na východ. Pani prezidentka, na východe nesmieme mať priateľov?

Toto nie je cesta ako žiť v mieri. Toto je eskalácia napätia navonok, aj dovnútra – útok na psychiku občanov a vytváranie strachu. A už sme pri tom. Strach pomáha tým, čo vládnu, pretože dokážu ľudí ľahšie ovládať. Toto som nevymyslel ja, ale potvrdzuje to vedecké bádanie i historická skúsenosť. Tvorbu takej atmosféry si Slovensko nezaslúži. Aj tu je očividné, že otázkam bezpečnosti a obrany vláda (a žiaľ, ani pani prezidentka) vôbec nerozumie a používané argumenty sú len toho ďalším dôkazom.

Je treba vnímať, že každé spojenectvo prispieva všeobecne k nižšej miere suverenity. A toto by sme mali mať na pamäti hlavne v oblasti ako bezpečnosť a obranyschopnosť SR.