Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Strach alebo svedomie?


“Keď som videl ocenenie príslušníkov OS SR za evakuáciu občanov SR z Afganistanu (dúfam, že ozaj našich), neveril som vlastným očiam. Ale postupne. Áno, príslušníci OS splnili úlohu, ktorú dostali. Jej splnenie treba dôsledne vyhodnotiť, a to aj pozitíva i negatíva.

Podotýkam, že OS SR fungujú na plnení rozkazov. Potom vidíme, že medzi ocenenými je náš veľvyslanec Bátor. Pýtam sa prečo? Aha, už viem: priateľ pána ministra a každá pochvala resp. vyznamenanie sa hodí do životopisu. Ocenili sme veľvyslanca, ktorý nie je hoden stáť pred vojakmi a už vôbec nie je hoden byť vyznamenaný spoločne s tými, čo nasadili život priamo v ohnisku.

To však nie je všetko, priatelia. Vyznamenanie dostáva aj veľvyslankyňa USA. A tu mám otázku jasnú a priamu: za čo vyznamenanie? Za „spackaný“ odchod spojencov, vrátane SR z Afganistanu? Alebo sa ozvalo zlé svedomie USA a preto takáto „nezištná“ pomoc? Predpokladám, že jej Excelencia dostala pokyn z domova, aby postupovala v súlade s manuálom. Skrátka si plnila úlohu, ktorá vyplýva z pozície veľvyslanca a plánu bilaterálnej spolupráce.

Z príhovoru predsedu vlády sme sa dozvedeli, že máme špičkové záchranné zbory ako na ministerstve vnútra, tak aj obrany. Pán premiér, len poznámka. Slovensko má OS SR, ktoré plnia úlohy vyplývajúce zo zákonov – OS SR nie sú záchranný zbor, hoci Vy to tak chápete. A to je smutné.

Žiaľ, niekedy musia vojaci plniť aj politické rozhodnutia, ktoré im na konci dňa škodia. Chvály z úst ministra zahraničných veci ako excelentne sme spolupracovali so spojencami pri evakuácii videl občan v priamom prenose. Mimochodom, OS ČR sa otočili trikrát, kým sme pristáli.

A čerešnička na torte: minister obrany vyzdvihuje vojakov za zvládnutie úlohy evakuácie, aj keď celu operáciu pripravili za 27 hodín! To nemôžete myslieť vážne, že OS SR nemali v súvislosti s pôsobením v Afganistane plán evakuácie resp. nemali spracované jej scenáre!?

Viete čo je objektívna politická zodpovednosť? Dúfam, že áno. Tu sa znova potvrdzuje, že nemožno čakať, kým ktosi bude za to niesť zodpovednosť. Za našich vojakov zodpovedajú príslušní velitelia a nie naši spojenci (ani NATO) a už vôbec nie vojenskí plánovači zo SHAPE, na ktorých ste sa s určitosťou spoliehali. Rozumiem. Celá ceremónia odrážala strach, aj zlé svedomie. Priatelia, žiaľ aj takíto ľudia zasahujú do oblasti bezpečnosti a medzinárodných vzťahov.”

Foto: TASR