Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Ste so sebou spokojní?


Pozerám sa na dianie v spoločnosti optikou dnešných dní. Na jednej strane snaha pomôcť utekajúcim pred vojnou, na ktorej sa aj my zúčastňujeme, a snaha o mier. Na druhej strane vzájomná nevraživosť v zmysle označovania a nálepkovania kto je dobrý a kto je zlý.

Priznajme, že je to pripomienka Busha mladšieho, ktorý pri okupácii Iraku začal krajiny sveta deliť na dobré a zlé. Podľa jeho videnia boli dobré tie, ktoré s ním súhlasili a vyhovovali. Zlé tie, ktoré mali vlastný názor a neakceptovali všetko, čo sa im ponúkalo.

To, čo vidím v spoločnosti, je jasný odkaz vláde: dámy a páni, odpískajte to, nemáte na to. Výsledok Vášho vládnutia znie: nevraživosť, odmietanie iného názoru, dialógu a strach pred pravdou, ktorá určite nie je príjemná. A potvrdzujete svojim správaním a prijímaním opatrení, že pravda bolí a zle sa počúva.

Len otázka: ako sa chcete dostať z tohto kola von? Chcete vôbec? Ak nie, vyhovuje Vám tento stav? Keď áno, prečo? Veď všade okolo sú Vaši spoluobčania, nie nepriatelia! Verte, že veľa z nich je chytrejších než Vy sami. Ozaj Vám nevadí poškodzovanie pamätníkov pripomínajúcich tých, kto nás oslobodil? A za akú cenu?

Všímam si, že koaliční predstavitelia sa to snažia nepriamo obhajovať a argumentovať vojnovou atmosférou. Už nepotrebujete chrániť našu históriu, v ktorej pamätníky tým, čo nás oslobodili, hrajú viac než významnú úlohu? Rozumiem Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov a plne ho podporujem. A zároveň vyzývam organy na to určené, aby odhalili páchateľov, a to bez ohľadu na lenivosť a neschopnosť predstaviteľov vlády veci riešiť.

Vláda prijíma opatrenia, z ktorých občan nič nemá, resp. ho akurát naštvú. Veď ako sa mu číta sprava, že vláda rozhodla o udelení štátnej ceny Alexandra Dubčeka rovno prezidentovi Ukrajiny. Podotýkam, že k cene patrí finančná odmena, ktorá je 25-násobne vyššia než priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve Slovenskej republiky.

Áno, rozdávajte ceny, ale našim občanom a nie cudzím. Občan potrebuje pomoc od Vás teraz a nie zajtra alebo pozajtra. Ukážte, že ste tu pre našich ľudí a nie výhradne v prospech iných. Aj keď si uvedomujem, že tento odkaz sa Vás príliš nedotkne. Vy vidíte ľudí len ako prostriedok ako sa dostať na teplé a dobre platené miesta, ku ktorým sa už väčšina z Vás (okrem pár určených) nikdy nedostane. A to je to, čo je potrebne zmeniť!