Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Pani prezidentka, to naozaj?


S prekvapením som zaznamenal informáciu, že veniec prezidentky pri smútočnom obrade dvoch ľudí zo Zámockej bol nesený príslušníkmi Čestnej stráže. Poviete si prečo nie? A tu je odpoveď: „Čestná stráž je útvarom OS SR, ktorý stráži sídlo prezidentky SR a jej hostí. V prípade vojny, výnimočného a núdzového stavu plní obrannú funkciu. Zabezpečuje tiež organizovanie výkonu vojenských pôct a plní ústavné, protokolárne a reprezentačné úlohy prezidentky ako veliteľa ozbrojených síl. Okrem toho sa podieľa aj na riešení medzinárodného krízového manažmentu a zapája sa do dobročinných aktivít.“

Darmo sa zamýšľam, ale účasť na smútočnom obrade v tejto dikcii nájsť neviem. Nešlo o vzdanie vojenskej pocty, ani o plnenie spomenutých úloh. Preto sa pýtam, pani prezidentka, prečo taká aktivita? Chceli ste ukázať, že nemusíte rešpektovať pravidlá? Alebo išlo len o vypočítavý populistický krok pre zlepšenie „ratingu“ v blízkych médiách?

Vy máte byť prvá, ktorá dodržuje pravidlá a rešpektuje ich. Alebo plánujete poslať čestnú stráž do obcí na Slovensku, aby asistovala pri akomkoľvek smútočnom obrade. Riadiť spoločenské procesy znamená mať skúsenosti, a toto Vy, žiaľ, nemáte, aj keď by to Vaše okolie chcelo všemožne vidieť. Skúste si vypočuť príslušníkov OS SR , čo si o tom myslia a ako tento krok hodnotia. Možno budete prekvapená.