Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Nebezpečná hra médií


Všimol som si, že niektoré médiá ( N ) si otvorili tzv. vojenské okienko, kde dávajú priestor príslušníkom OS SR. Tu treba jasne a zreteľne povedať, že na vojenské názory dotýkajúce sa napr. plánovania, stratégie alebo modernizácie sú armádne časopisy, noviny, príp. odborné semináre a konferencie.

Vystúpenia v „progresívnych“ médiách, ktoré mimochodom vznikajú za rovnaké peniaze ako isté politické strany, totiž ukazujú na jeden fakt. A to, že predstavitelia OS SR sú vťahovaní do politického zápasu, čím je obojstranne (médiami a respondentami) porušovaný princíp apolitickosti príslušníkov OS SR.

To je červená čiara pre „chlapcov“, ktorí sa chcú zapáčiť odvolanému Naďovi a za odmenu si vyslúžiť napr. pozíciu v Bruseli. Preto chcem poznamenať, že politikárčenie v armáde nemá miesto. Je vhodné, aby si to všetci tzv. funkcionári Naďovej éry uvedomili. V opačnom prípade musia rozmýšľať o ďalšej budúcnosti mimo OS SR.