Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Minister Naď nie je schopný vnímať realitu


Pán minister obrany nemôže prekvapiť už asi nikoho na Slovensku. Robiť si posmech z generálneho prokurátora, lebo mu osobne nezavolal a neprerokoval s ním pripomienky, je potvrdením neschopnosti ministra vnímať objektívnu realitu.

Generálny prokurátor nie je osoba, ktorá sa na niečom bude dohadovať. Jednoducho ako garant zákonnosti naformuloval pripomienky. Že boli na sociálnej sieti? Vzhľadom na virtuálny štýl práce dnešného Ministerstva obrany SR zvolil najlepší možný spôsob ako predstaviť svoj postoj verejnosti.

Tvrdenie, že si pripomienkami ospravedlňoval cestu do zahraničia a vlastne sa k dohode ani nemal vyjadrovať, lebo to nerobili ani jeho predchodcovia, je detinskou reakciou osoby, ktorá sa obklopila rovnakými “expertmi” z rovnakého mimovládneho priestoru.

Propaganda pánovi ministrovi ide, len zabúda, že má zastupovať záujmy všetkých slovenských občanov. Jedine, že by tomu tak nebolo.