Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Konštruktívny prístup nášho hnutia


Republika má konštruktívny prístup k vytvoreniu podmienok pre výstavbu OS SR, na čo sa dlhodobo zabúdalo.

Pripravenosť na dialóg je cesta ako nahradiť súčasný „rezortizmus“ a privatizáciu obrany vládnou stranou. Ozbrojené sily SR patria občanom Slovenska a proces ich výstavby musí byť maximálne transparentný a bez klamstiev. Toto je to, čo okrem oprávnených a konštruktívnych pripomienok, chceme ponúknuť. Vytvoriť priestor, aby OS SR slúžili obyvateľom a neboli zneužívané na presadzovanie politiky mocných.