Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Jasný a razantný postoj k dohode, ktorá nás môže stáť Slovensko


“Zámerné plánovanie ministra Naďa, aby pripomienkovanie dohody občanmi bolo práve na vianočný čas, potvrdilo jasnú pozíciu súčasných predstaviteľov. Urobia všetko, aby sa udržali a občan pre nich nie je ten podstatný.

Je dôležité povedať rázne NIE dohode presne tak ako som to komunikoval v rozhovore pre EReport. Stanovisko hnutia Republika je jasné a zrejmé. Nepotrebujeme tu cudzie ozbrojené zložky. Nepotrebujeme ohrozovať SR a jej občanov. Je to „zmluva s diablom“ a toto nie je cesta ako sa cítiť bezpečne vo vlastnom dome.

Slovensko je náš domov, domov všetkých občanov. Nielen dnešných zradných politikov, ktorí občana predávajú a chcú mu do domu pozvať cudzích „ochrancov“. Judášsky groš je pre týchto zradných politikov dôležitejší než naša bezpečnosť a bezpečnosť ďalších generácii detí a vnúčat. Podľahnúť konfrontačnej snahe politiky USA nie je cesta pre SR. Spolupráca áno, ale nie jednostranné zvýhodňovanie toho, kto reálne nejaví záujem o našich obyvateľov.

Pozícia REPUBLIKY spočíva nielen v legitímnom postoji, ale aj v reálnom kroku: v spracovaní hromadnej pripomienky, kde dohodu, ktorú predstavil minister Naď a minister Korčok, jednoznačne odmietame!

Stanovisko je nasledovné:
Odmietnuť návrh dohody v celom rozsahu pre zjavný rozpor s ústavnými princípmi a právami, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republike a platnom právnom poriadku Slovenskej republiky. Ďalej pre možné trvalé a vážne poškodenie národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky, ohrozenie integrity suverénneho právneho poriadku Slovenskej republiky, ohrozenie bezpečnosti slovenských občanov, ako aj ohrozenie právnej istoty a mieru na našom území.

Je to zreteľný a zrozumiteľný postoj. V takýchto prípadoch je verejná diskusia a názor občana viac než dôležitý. Je dokonca rozhodujúci! Zdieľajte a dajte jasne najavo svoj postoj. Slovenská republika ho veľmi potrebuje. Vy ste Slovensko!”