Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Ako voliť


Milí občania. Prvýkrát v modernej histórii našej krajiny sa organizujú v jeden deň spojené voľby – župné aj samosprávne. Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022.

Vo voľbách budete hlasovať tak ako doteraz, čiže krúžkom označíte kandidáta, ktorému dávate svoj hlas. Čo bude iné, ako doteraz, budú farebne odlíšené obálky. Konkrétne dve rozličné farby:

Do BIELEJ obálky vložíte hlasovacie lístky so zakrúžkovanými menami mestských poslancov a primátora.

Do MODREJ obálky vložíte hlasovacie lístky so zakrúžkovanými menami krajských poslancov a predsedu samosprávneho kraja.

Vo volebnej miestnosti bude oproti predchádzajúcim voľbám aj ďalší človek, ktorého ste tam doteraz nestretávali – koordinátor. Jeho úlohou bude usmerňovanie voličov, aby neurobili chybu pri voľbe. Neodmietajte teda jeho ponuku na pomoc a vysvetlenie ktorú farbu obálky pre ktoré voľby použiť.

Verím, že priebeh volieb bude bezproblémový a tomu chcem prispieť aj týmto návodom „Ako voliť“. Zároveň verím, že výsledok volieb bude úspechom pre nás všetkých.