Jozef Legény (REPUBLIKA): Matovič chce “daňovou revolúciou” uzurpovať ešte väčšiu moc


Ing. Jozef Legény reaguje na tzv. daňovú revolúciu, ktorú predstavil minister financií Igor Matovič:

“1. Po odznení prvých troch dielov prezentácie, pričom v utorok sa novinári zrazu dozvedeli, že trojdielna revolúcia má štyri diely a že opatrenia pre živnostníkov predstaví mimoriadne až v piatok je zrejmé, že hlavným a skrytým cieľom reformy je preniesť centrum moci z predsedu vlády na ministra financií a dokonca to zabetónovať v Ústave. Tzv. zjednodušením systému a zavedením jedného odvodu vyberaného Finančnou správou sa dostávame do situácie, keď napr. zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa nebudú napojené na poistenca, ale medzi ne a poistencov bude vstupovať Ministerstvo financií. Predpoklad znie, že bude zavedený akoby jednotný poplatok za občana bez ohľadu na to, či je aktívny alebo pracujúci o ktorom bude rozhodovať minister. Toto je pravdepodobne základ na úsporné opatrenie pre financovanie zvýšených detských prídavkov – 20 mil. EUR zníženie zisku zdravotných poisťovní. V podstate sa dostávame do situácie, keď aj Krajniak na MPSVaR sa dostane do závislosti od ministerstva financií.

2. Navrhovaný systém sa zrodil iba v ministrovej hlave. Vec, ktorú prezentoval pri daniach podnikateľom boli ovplyvnené skúsenosťami z “tvorivého účtovníctva”, ktoré sám robil a rozhodne to nemá odkonzultované a podložené serióznymi materiálmi. Napr. pri výpočtoch prídavkov na deti a bonusov pre ne počíta s 963 644 deťmi do 18 rokov, pričom podľa údajov Štatistického úradu je do 18 rokov na Slovensku 1 024 075 detí, teda niekam sa „stratilo“ bez vysvetlenia viac ako 60 000 detí, a teda vo výpočte nákladov navrhovaných opatrení je to 144 miliónov EUR navyše oproti ním vyčíslených nákladov a ktovie koľko podobných chýb nájdeme pri podrobnejšom skúmaní.

3. Zaujímavý je údaj, ktorý je možno vypočítať z toho, čo zverejnil. V rodinách nepracujúcich rodičov podľa neho žije 252 124 detí. Znamená to, že to niekto sleduje. Vraj to majú z UPSVaR. Teda je vhodné žiadať, aby Ministerstvo financií zverejnilo dáta a metodiku zbierania dát pre navrhovanú zmenu a najmä reálne dopadové výpočty.

4. Ako zdroj financovania pre prídavky na deti sa uvádza zníženie počtu zamestnancov vo verejnej správe o 2% , to je 10 000 miest zo školstva, zdravotníctva, polície a úradov. Na druhej strane cestou tzv. služieb deťom chce poslať financie (aj keď s 29% zrážkovou daňou) do systému aktivít vedených ľuďmi bez potreby kvalifikácie len na základe „schválenia miestnej školy“ ako príjmy, ktoré „ani nebude treba daniť, lebo už boli zdanené“. Čiže doslova živná pôda pre profesionálnych čerpačov dotácii bez reálnych prínosov.

5. Čo sa týka danenia zamestnancov, tam je najväčšia pasca skrytá v metóde, ako navrhuje prechod na nový systém, a to sčítavaním všetkých zamestnancov najprv dohromady a prepočet na nový systém v skupine s tým, že benefit z prepočtu sa rozpočíta na zamestnancov rovným dielom.

Všetko sa zjavne „varilo“ politicky a interne, no ministrova partička to chápe ako myšlienky a návrhy na diskusiu. Nevie pochopiť, že takto sa to nerobí. Nech len zverejní podklady a prepočty, aby sme sa dozvedeli o ďalších dierach tohto „revolučného“ nápadu.”