Jozef Legény (REPUBLIKA): Koalícia schválila epitaf na masový hrob podnikania na Slovensku


Expert hnutia Republika pre národohospodárske záležitosti, inžinier Jozef Legény v statuse na sociálnej sieti píše:

“Vo štvrtok a v piatok v Národnej rade SR prebiehala diskusia k „vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19“. Tento návrh bol zdôvodňovaný aj ako riešenie ťaživej situácie podnikateľov v čiernych okresoch podľa COVID automatu.

Ak pominieme perly ducha a demagógie pri jeho obhajobe, najviac ma zaujala veta z Doložky vybraných vplyvov na otázku: „Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu. Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané“, vláda odpovedá: „Aplikácia navrhovaných ustanovení po nadobudnutí účinnosti navrhovanej právnej úpravy preverí účinnosť navrhovaných ustanovení.“ A keď sme pri tom epitafe, tak touto vetou by ten epitaf mal začínať a už ho treba len dokončiť: „Prepáčte, mýlili sme sa, ustanovenia nezabrali, krachujte v pokoji.“

Máme skrátka vládu, ktorá ani netuší, ako by mohol vyzerať signál, že niečo nejde podľa plánu, a je aj zrejmé, že nemá žiadny plán. Veď o čom svedčí konštatovanie dôvodovej správy, že: „Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy a vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu a vplyv na služby verejnej správy pre občana a vplyv na procesy služieb verejnej správy. Návrh zákona nemá žiadny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.“

To napísali do zákona, z ktorého vyplýva, že kontrolným orgánom pribúdajú ďalšie právomoci, ktoré musí niekto realizovať, a teda bude mať aj náklady. Ak ukladám povinnosť testovať zamestnancov a uvažujem o tom, že prvé dva týždne to bude platiť štát a potom podnikatelia, čo sú zase náklady, tak horeuvedené konštatovania o tom, že to nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívne vplýva na podnikateľské prostredie, sú čistá lož. A tak by sa dalo pokračovať. Koľko dôkazov ešte treba, aby bolo každému jasné, že toto nie je vládnutie, ale nejaká vládna „jam session“, kde sa síce hráči zabávajú, ale obecenstvo sa trápi.

Pravdupovediac, reagovať na doslova hlúpe a najmä slovenskú ekonomiku a podnikanie humpľujúce opatrenia tejto vlády hádam už ani nemá zmysel. Zaoberanie sa nimi odvádza od koncepčnej práce. Tobôž, ak nás nasledujúce 3 dni čakajú tri inauguračné tlačovky pre Matovičovu daňovú reformu. Preto si myslím, že by sme sa mali sústrediť na premýšľanie o časoch po tejto vláde a pevne verím, že na tých troskách, čo po nej zostanú, vybudujeme to, čo nazývam Slovensko 3.0.”