Joe Biden v roku 1997 šokoval slovami o NATO. Čo považoval za nebezpečné?


“Ak niečo naruší rovnováhu, je to prijatie pobaltských štátov do NATO v roku 1997,” povedal súčasný americký prezident Joe Biden pred 25 rokmi o expanzii NATO.

Vtedy si uvedomoval, že krok, ktorý vyvolá „ráznu a nepriateľskú“ („vigorous and hostile“) reakciu Ruska, je rozširovanie NATO až do Pobaltia. Napriek tomu boli pobaltské štáty v roku 2004 do Severoatlantickej aliancie prijaté.

Nadhľad, ktorý je potrebný v oblasti zahraničných vzťahov a bezpečnosti, bol nahradený „programom“, ktorý nie je pre udržanie stabilného mieru vo svete vhodný. A teraz si to porovnajme s rétorikou súčasných politikov. Nielen tých našich. Vidíme tam pragmatizmus a racionalitu? Vidíme reálne posudzovanie príčin a následkov?

Link: https://www.facebook.com/mariandurisrepublika/videos/1022229041707597