Ján Kecskés (REPUBLIKA): EÚ v tom má jasno, teda nie tak úplne


Existuje tzv. Smernica o priemyselných emisiách, ktorej hlavnou úlohou je zabraňovať znečisteniu ovzdušia, vody a pôdy priemyselnými podnikmi. Európska komisia chce mať však ambicióznejšie ciele a pozrela sa na poľnohospodárske veľkochovy, ktoré údajne v EÚ produkujú 60 % emisií amoniaku a 43 emisií metánu.

Ak chce podnikateľ, resp. priemyselný závod v EÚ podnikať, musí si najskôr požiadať o povolenie a zaručiť sa, že bude používať tie najefektívnejšie a najzelenšie technológie, ktoré pomôžu znížiť vyprodukované emisie.

Týmto procesom by po najnovšom mali prechádzať nielen chovatelia hydiny a ošípaných, ale aj chovatelia dobytka. Na stole je prahová hodnota, od ktorej budú chovy spadať pod túto smernicu – 150 kráv alebo 375 teliat, desaťtisíc nosníc, 500 ošípaných alebo 300 prasníc na jeden chov.

Veľa odborníkov je toho názoru, že práve živočíšna výroba je práve tým hnacím motorom čistého životného prostredia, od chovu, kŕmenia a následného hnojenia pôdy. Toto sa jednoducho z klimatizovanej kancelárie v Bruseli pochopiť nedá…

Od roku 2035 tu naozaj budeme chodiť všetci pešo a budeme jesť kobylky, lebo autá sú zlé, kravy príliš prdia a všade sú samé emisie….