Generál Jozef Viktorín (REPUBLIKA): SNP nielen ako symbol


Pripomenuli sme si 77. výročie Slovenského národného povstania. Povstania, kde slovenský národ povedal jasné nie totalite a vnucovaniu iných hodnôt. Povstaním sme sa dostali do povedomia európskych krajín s plnou vážnosťou a úctou.” Kladenia vencov pri príležitosti výročia SNP sa zúčastnil takisto člen predsedníctva hnutia REPUBLIKA Peter Marček.

“Je však zarážajúce, že hovoríme o dôležitosti a silnom odkaze SNP pre nastupujúcu generáciu a vláda otvorí priestory iba pre 1000 pozvaných. Oddeľuje sa od občanov bariérami a ochrankou. Mimochodom, na hokeji bolo v tom čase viac ako 7 000 ľudí.Práve krajina akou je Slovenská republika by mala mať záujem pri príležitosti SNP propagovať jeho historický odkaz a pripomínať aké obete podstúpili mnohé slovenské rodiny, ktoré stratili svojich najbližších.

My, Slováci, vieme byt vďační. Vieme, kto pomohol. Naša vďaka a historická pamäť musí zahŕňať občanov Ruskej federácie (predtým ZSSR), Ukrajiny, Rumunska, Francúzska a iných štátov. Jednoducho nezabúdajme! Každý normálny človek, ktorý si váži život a je schopný súcitu, musí odsúdiť tragédie, aké so sebou prináša vojna a nezmyselné zabíjanie.

Republika sa k udalosti stavia s pokorou, svojou účasťou vyjadruje úctu všetkým jej obetiam a pripomína si ju položením vencov a tichou pietnou spomienku pri pamätníkoch boja za slobodu. Pri tejto príležitosti bola Republika braná ako plnohodnotný politický subjekt slovenskej politickej scény, ktorý je pripravený pracovať pre občana – presne podľa hesla vždy slobodná a hrdá.

SNP je silný odkaz pre súčasnú generáciu. Aby sa nebála vyjadriť názor a nepodvoliť sa žiadnej diktatúre, nech sa maskuje za akokoľvek vzletné a lákavé heslá. Dnes je potrebné bojovať proti nespravodlivosti a segregácii opäť. Slovensko totiž nie je len 1000 pozvaných na výročie SNP, ale milióny slobodných občanov, ktorí chcú ZNOVU NORMÁLNE ŽIŤ.”