Generál Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Offset ako pozoruhodný biznis?


J. Viktorín v statuse píše: “Pán minister obrany, ako inak, jasne a zreteľne vytvára ilúziu o tom aká je dobrá spolupráca s americkými zbrojárskymi firmami. Prečo? Lebo s nimi uzavrie pravdepodobne aj dohodu, ktorá bude sústredená do toho, čo Ministerstvo obrany potrebuje, ale slovne sa skryje za údajné potreby Ozbrojených síl SR. Jednoducho offsetová dohoda.

Dovoľte, aby som Vás poopravil, pán minister. Pre našich spojencov je spomínaná dohoda najlepší biznis na svete (priatelia, takto offset chápu manažéri v amerických firmách). Viete prečo? Lebo okrem iného bude uzavretá na obdobie minimálne 10 rokov a viac, čo znamená, že bude presahovať minimálne 3 volebné obdobia a 3 vlády. No a offset sa stratí v čase (spýtajte sa našich susedov).

Pán minister… Ak hovoríte o ofsete, máte zodpovedané nasledujúce otázky?

O čo máme záujem, špecifikácia offsetu a pre ktoré odvetvia?
V akom rozsahu?
Aká bude úloha Ministerstva hospodárstva SR pri plnení offsetoveho programu?
Kto bude kontrolovať plnenie dohody atď.

Ak chcete pomáhať občanovi, tak mu pomôžte, ale neklamte ho. Offset len prekryje prečo vlastne modernizujeme. Uvedomte si, že žiadna zbrojárska firma nedá nič zadarmo a nič čo by sa jej v konečnom dôsledku nevyplatilo.”