Generál Jozef Viktorín (REPUBLIKA) o vojakoch na hraniciach: Aká je realita?


Je potrebné sa vyjadriť ku kontrolám na hraniciach, ktoré prebiehajú v súčasnosti. Strach z tretej vlny? Nie. Myslím, že tu ide skôr o vydesenie občana, aby bol ľahšie ovládateľný,” začína svoj príhovor generál Jozef Viktorín, člen Republikovej rady hnutia REPUBLIKA.

K tomu majú napomáhať aj príslušníci Ozbrojených síl SR pri plnení tzv. asistenčných úloh. Oficiálne regulujú dopravu a pomáhajú Polícii SR. Aká je realita? Na hranici mávajú červeným terčíkom (áno, dobre čítate) a naoko sa zdá, že všetko funguje. Je to však iba zdanie. Vojaci sú unavení z pobehovania po ulici, postávania na hraniciach a mávania neviem čím všetkým.

Aj oni si uvedomujú, že ich miesto a úlohy sú iné než plnia. Pandémia? Iba výhovorka. Úlohou príslušníkov OS SR je chrániť bezpečnosť občanov našej 🇸🇰 REPUBLIKY. Sú totiž profesionáli so všetkým, čo k tomu patrí: plat, pozícia, logistické zabezpečenie atď. A čo sa chce od nich? Aby zvládli výcvikové úlohy na 100% a boli pripravení!

Realita je iná. Pri rozhovore na hraniciach reagoval vojak na moju otázku „Kedy ste naposledy strieľali?“ zamysleným pohľadom a odpoveďou, že asi tak pred 18 mesiacmi. „My sme len na ulici, hraniciach alebo v nemocniciach“. Pri tejto odpovedi sa mi potvrdilo jedno. Že súčasná vláda je schopná našu REPUBLIKU aj odovzdať do rúk cudzích “ochrancov”, ktorým by za to ešte aj platila.

Vážim si prácu všetkých vojakov bez rozdielu. Je mi ľúto veliteľov, ktorých právomoci sa združili do asistenčných úloh. Každý občan musí cítiť, že jeho dane sú využívané zmysluplne a v prípade nutnosti mu SR pomôže, ochráni ho. Bezpečnosť našich občanov je prvoradá. Vo všetkých smeroch! Obranyschopnosť je daná živou, reálnou vycvičenosťou príslušníkov OS SR a ich schopnosťou ovládať zverené zbrane a techniku.

Stále platí, že bez vycvičeného personálu môže armáda ozaj len postávať v uliciach a aj tá najlepšia technika poslúži iba ako výstavný kus. Aké sú Vaše skúsenosti?