Eduard Kočiš (REPUBLIKA): TOTO je obrovský problém školstva!


Ďalším obrovským problémom a veľkým nedostatkom v zákone o výchove a vzdelávaní, teda v novom školskom zákone je téma školských podporných a odborných tímov.

Školský psychológ, sociálny pedagóg, sociálny psychológ a špeciálny pedagóg by sa mali primárne venovať žiakom s rôznym druhom postihnutia.

Realita je však taká, že tieto tímy nefungujú a ich činnosť je na 90% vykazovaná iba papierovo. Škola takto získava oveľa vyšší normatív na žiaka a problémy žiakov s postihnutím sa vôbec neriešia.