Eduard Kočiš (REPUBLIKA): Náš zákon zvýši transparentnosť volieb!


Po týždni čakania, sme konečne mohli v druhom čítaní odprezentovať zákon hnutia REPUBLIKA o povinnom zverejňovaní okrskových, miestnych a okresných volebných zápisníc.

Tento zákon bude garantovať čestné, férové a transparentné voľby, aby sa už žiaden občan nemusel báť, že s jeho hlasom bude niekto, niekde, svojvoľne manipulovať.