Eduard Kočiš (REPUBLIKA): Hnutie Republika má silný sociálny program, preto TENTO zákon podporíme


Hnutie REPUBLIKA má veľmi silný a prepracovaný sociálny program, postavený na podpore slabším, ale vždy na princípe zásluhovosti a spravodlivosti.

Preto aj zmena zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia mala, má a vždy bude mať našu podporu.