Christine Anderson: Rešpektujte vôľu ľudí, nerobte im “politické školenia”


Nemecká europoslankyňa hovorila o ďalších plánoch bruselského byrokratického aparátu: „Takže EÚ chce podporovať politickú výchovu občanov. Len sa obávam, že chcete skôr občanov politicky indoktrinovať.

Úlohou volených zástupcov v demokracii je implementovať politickú vôľu ľudí a nie ľuďom diktovať čo majú chcieť a čo musia mať…Politika sa má držať rámca, v ktorom objektívne prezentuje rôzne alternatívy, diskutuje ich s občanmi a občan si môže slobodne vybrať. Ale to je pre Vás problém! Vo Vašej agende „krásneho nového sveta“ nesmie byť alternatíva…

Ak je tu niekto, kto má deficit politického vzdelania, potom ste to Vy, dámy a páni. Nemáte vzťah k pojmom ako vôľa ľudu, štátna suverenita, slobodné sebaurčenie národov. Ľudí považujete za hlúpe a neposlušné deti…

Tu je lekcia pre Vás: v demokracii sú ľudia slobodní, s právom sebaurčenia, rozhodovania a ich vôľu musíte rešpektovať a realizovať. Čokoľvek iné by bola diktatúra. A to tu nikto nechce, alebo?“ zakončuje poslankyňa prejav ironickou otázkou.☝️ Viac vo videu ☝️