Generál Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Ako ďalej, Slovensko?


Sme svedkami využívania rôznych právnych kľučiek, ktoré v bohatej miere ponúka náš vládno-byrokratický aparát. Výsledok o konaní resp. nekonaní referenda je typický príklad ako sa dá nájsť dôvod k tomu ako neuskutočniť to, čo si občania želajú.

Vysvetlenie hlavy štátu je tvrdý odkaz ľuďom, že ich miesto je dané aktuálnymi politickými mantinelmi, ktoré nesmú prekročiť minimálne 4 roky. „Teraz Vás nepotrebujeme, ale keď budú voľby, ozveme sa“, znie medzi riadkami.

Chcem poznamenať, že prezidentka Slovenskej republiky by mohla skúsiť zrozumiteľne občanom vysvetliť prečo nemôžu rozhodovať o veciach verejných. Ale tak, aby od východu na západ tomu občan našej REPUBLIKY rozumel a aby to neboli len signály pre bratislavskú kaviareň. Ľudí nezaujímajú prázdne slová. Zaujíma ich reálna situácia. A tu im zrazu niekto vraví čo ako suverén a pôvodca moci môžu a nemôžu.

Je symbolické pre súčasnú garnitúru, že všetci sa vyjadrujú ako referendum podporujú, ale nič pre to neurobili! Tu nejde o politiku. Politici prichádzajú a odchádzajú. Tu ide o ľudí, občanov, ktorí sú tvorcami hodnôt a hnacím motorom.

Očakávam oveľa ústretovejší postoj. Postoj, ktorý by utíšil napätú politickú situáciu a ukončil politické hádky. Aby občania videli a cítili, že Slovenská republika je o nich. Občania chcú referendum a treba im jeho realizáciu umožniť!