Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Stavebníctvo


Stavebná produkcia v apríli 2023 medziročne klesla o 8,3% a jej úroveň za prvé štyri mesiace je stále nižšia, ako minulý rok. Pokles bol zaznamenaný na domácom trhu, ale aj v produkcii realizovanej v zahraničí. Hodnota realizácie inžinierskych stavieb (napr. diaľnice) klesla o 1,5% a pri výstavbe budov o 13,5%.

Výkony stavebníctva dosiahli za prvé štyri mesiace 1,8 mld €, v porovnaní s rokom 2022 je to o 1,2% menej. A to je dosť negatívna informácia, pretože nominálny objem stavebnej produkcie „nezachránil“ ani celkový rast cien.

Ďalšou negatívnou správou je počet bytov, ktoré sa začínajú stavať. Signalizuje to určitý výhľad do budúcnosti. Zvykne sa hovoriť, že stavebníctvo je indikátorom budúceho hospodárskeho vývoja a podľa posledných údajov nás teda čaká horšie obdobie.

Počty bytov, ktoré sa začali stavať v prvom štvrťroku príslušného roka je v priloženom grafe.

P.S.: Nedaria sa mi v štatistikách nájsť Borisove nájomné byty. Ak by ste vedeli pomôcť, budem vďačný.