Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Priebežné plnenie štátneho rozpočtu 2023


Aktuálne údaje o plnení štátneho rozpočtu naznačujú, že naša ekonomika môže rásť nižším tempom, ako sa všeobecne očakávalo v posledných prognózach.

Príjmy za prvé štyri mesiace 2023 majú nižšiu dynamiku, ako sa očakávalo v schválenom rozpočte a negatívne vychádza toto porovnanie aj s plnením rozpočtu v minulom roku. Dane z príjmov právnických osôb (DP PO) sú nižšie, ako sa prognózovalo. Jedným z dôvodov je nižšia ziskovosť podnikateľských subjektov, ktoré v mnohých prípadoch stále nedokázali premietnuť drahé vstupy do cien svojej finálnej produkcie. Očakávaný vývoj sa nenapĺňa ani v daniach z príjmov fyzických osôb (DP FO). Keďže nezamestnanosť sa vyvíja pozitívne, je pravdepodobné, že mzdy nerastú plánovaným tempom. Pri súčasnej miere inflácie sa preto optimistické predpoklady o raste reálnych miezd nakoniec nemusia naplniť. Rozpočtu pomáha samotná inflácia, ktorá zvyšuje príjmy z DPH. Lenže, príjmy z tohto typu daní sú tiež nižšie, ako sa predpokladalo a to znamená, že jednotková spotreba klesá. Negatívny vývoj jednotkovej spotreby potvrdzujú tiež kvalitatívne údaje z posledných prieskumov. Takýto vývoj môže mať negatívny vplyv na rast ekonomiky, nezamestnanosť a hospodárenie podnikateľských subjektov.

Na druhej strane je nižšia aj dynamika rastu výdavkov. Mzdy a odvody zamestnancov štátnej správy a ďalšie výdavky sa približujú k rozpočtovaným objemom. Bežné výdavky na tovary a služby však nedosahujú predpokladanú úroveň ani na 50%. Pri súčasnej úrovni inflácie je to nečakané, môže to naznačovať odklad výdavkov do ďalších mesiacov a znamená to, že aktuálny deficit nie je realistický. Deficit vylepšuje aj nižšie čerpanie zdrojov na kompenzáciu zvýšených cien energií. Je tiež vysoko pravdepodobné, že sa nenaplnia očakávania o čerpaní európskych zdrojov, čo môže na konci dňa vylepšiť hospodárenie štátu, ale vo výsledku to bude mať negatívny vplyv na náš ekonomický rast.

Optimizmus o vývoji našej ekonomiky zo začiatku roka začína trošku krívať!