Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): HDP na obyvateľa


Prepočítaním HDP na jedného jej obyvateľa sa v ekonómii hodnotí bohatstvo, ktoré sa vytvorí v ekonomike konkrétnej krajiny za príslušný rok. Zvykne sa hovoriť, že vyjadruje životnú úroveň krajiny.

Najjednoduchšie sa vypočíta tým, že celková hodnota tovarov a služieb (v aktuálnych cenách), ktoré sa vyprodukujú v ekonomike sa delí počtom obyvateľov. Takýto ukazovateľ sa označuje ako nominálny HDP na obyvateľa.

V porovnávaných krajinách však nemusia byť ceny tovarov a služieb rovnaké a potom je nominálny ukazovateľ skreslený cenovou hladinou. Ak sa na Slovensku vyrobí nejaký tovar za 10 eur, ale rovnaký v Rakúsku za 12 eur, potom je hodnota „slovenského eura“ vyššia, ako hodnota „rakúskeho eura“. Skúška správnosti je jednoduchá, za 100 eur si na Slovensku môžeme kúpiť 10 týchto výrobkov, v Rakúsku však iba 8,3 výrobku.

Aby sa výkonnosť ekonomík dala porovnávať presnejšie, alebo realistickejšie zohľadňujú sa spomínané cenové rozdiely a preto sa vypočítava reálny HDP na obyvateľa. V prípade EÚ je uvádzaný v mene, ktorá sa označuje „pps“, čo je také špeciálne euro, doslovne vymyslené pre účely štatistiky a ekonomickej vedy. Niekedy sa hovorí aj o parite kúpnej sily, ale tá je vo svojej podstate vlastne „kurzový lístok“ medzi menami jednotlivých krajín.

V grafe sú konkrétne číselné údaje pre všetky krajiny EÚ tak pre nominálny HDP na obyvateľa, ako aj jeho reálny ekvivalent.

P.S.: Včerajšie údaje nás zaraďovali na úroveň Grécka so 68% priemeru EÚ. Neskôr zverejnené údaje spresnili, že Slovensko je na hodnote 68,46% a Grécko na 67,90%.