Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Aké ceny platia domácnosti na Slovensku?


V predchádzajúcom príspevku spomínam špeciálnu menu pps (purchasing power standard), ktorá pomáha pri porovnávaní európskych krajín v mnohých ekonomických ukazovateľoch. Viaceré členské krajiny EÚ používajú vlastné meny a ani euro nie je rovnako silné svojou kúpyschopnosťou v krajinách Eurozóny. Mena pps odstraňuje väčšinu problémov spojených s používaním rôznych domácich mien a ich kúpnou silou.

V priloženom grafe je zobrazená úroveň cien, ktorá je meraná na výdavkoch domácností. Dokumentuje to, aké ceny platí bežná domácnosť pri nákupoch tovarov a služieb, ktoré bežne spotrebováva. Porovnanie je odvodené od priemernej cenovej hladiny za krajiny EÚ. Zjednodušene povedané, ak je Slovensko na hodnote 91,8%, potom slovenské domácnosti platia ceny, ktoré sú o 8,2% nižšie, ako tie európske. V Rakúsku kupujú domácnosti za ceny, ktoré sú o 10% vyššie ako európske.

A na záver konštatovanie. Ceny máme už takmer európske, mzdy však stále také slovenské!