Viktorín & Ostrožlík: Čo by nám priniesla neutralita?


Jozef Viktorín: Tu je okrem iného vidieť čo by priniesla prípadná neutralita Slovenskej republiky v oblasti ekonomiky. Ušetrené finančné prostriedky by výrazne pomohli napr. zdravotníctvu a školstvu. V konečnej miere by to bolo na prospech všetkých občanov a hlavne by sa zúžil priestor na korupciu v oblasti nákupov. Vidíme to aj na Hegerovej „protikorupčnej“ vláde, ktorá od začiatku klamala verejnosť a mala padnúť práve na nekalých praktikách členov vlády, samozrejme nominovaných cez OĽANO.

Republika vie čo chce a ako to dosiahnuť. Aj v oblasti šetrenia s finančnými prostriedkami vynakladanými na oblasť obrany. Stačí nekradnúť a nezavďačovať sa donorom mimovládok. A presne toto dokumentujú nasledujúce dáta. Myslí si niekto, že porovnávané štáty so statusom neutrality majú slabé armády a sú nespôsobilé sa brániť? Ja si to nemyslím.

Viliam Ostrožlík dopĺňa:

Pre lepšiu predstavu si dovolím doplniť, že v roku 2023 dosiahnu prostriedky rozpočtované na obranu objem 2,45 mld € a to je asi 450 € na obyvateľa. V roku 2024 to má byť 2,60 mld € (480 € na obyvateľa) a v roku 2025 2,78 mld € (510 € na obyvateľa).

Nechcem týmto vôbec spochybňovať výdavky na obranyschopnosť Slovenskej republiky, musí byť samozrejme zabezpečená na adekvátnej úrovni, ale najbližších päť rokov je to nad rámec toho, čo si naozaj môžeme dovoliť.

Mimochodom súhlasiť s tým, aby sme vydávali na obranu 2% HDP ročne v situácii, keď naša životná úroveň dosahuje zhruba polovicu tej v Nemecku a Rakúsku mohol iba ekonomický diletant. A to už zaznievajú požiadavky z Poľska a Pobaltia, že by bolo vhodné výdavky zvýšiť na 3% HDP.

Keby tie výdavky aspoň smerovali do slovenskej zbrojárskej výroby, ale väčšina odíde do zahraničia na nákupy techniky a ktovie čoho ešte.

A potom sa dozvieme, že školy nemajú na učebnice, že mnohé obce nemajú kanalizáciu, že nezanedbateľná časť dôchodcov žije na hranici chudoby, že krachujú firmy a ľudia strácajú prácu.

Najbližšie voľby budú aj o tom, či už konečne začne politická reprezentácia myslieť na občana slovenskej republiky. Nikto z tých, čo tu kedy vládli nedáva dostatočnú záruku, že Slovensko bude na prvom mieste.