Miro Heredoš zverejnil exkluzívne video Krčméryho lži a názorové obraty


15 minútový zostrih lží, poloprávd a názorových obratov profesora Krčméryho 2020 -2021

“Prosím, venujte 15 minút tomuto neskutočnému zostrihu rôznych lží, poloprávd, vymyslených záverov, obratov či zavádzania “profesora” Krčméryho ohľadom Covid19, či “Delta” variantu, očkovania, nosenia rúšok, či liečby koronavírusu!”

Tento človek totiž zásadným spôsobom ovplyvňoval mienku občanov našej vlasti a preto si jeho konanie zaslúži bližšiu pozornosť!

Na tohto pána sa už “varí” exemplárne trestné oznámenie, pretože za to, akým spôsobom otáčal kabát, zavádzal verejnosť a konal si zaslúži, aby v blízkej dobe sa za toto svoje správanie zodpovedal súdom Slovenskej republiky.”

https://www.facebook.com/miroheredosrepublika/posts/262663082288475