Tomáš Špaček (REPUBLIKA): Končiaca pandémia a využitie Radbruchovej formuly


Asistent poslanca MUDr. Miroslava Urbana zverejnil na sociálnej sieti príspevok, v ktorom sa venuje aktuálnej medicínsko-právnej problematike nových pandemických opatrení:

“S príchodom omikronu je úplne nepochopiteľné, že vláda zintenzívňuje tlak na očkovanie, o ktorom bezpochyby môžeme hovoriť ako o povinnom, pretože nezaočkovaná osoba je vystavená toľkým sankciám za svoje rozhodnutie, že o nejakej dobrovoľnosti nemôže byť ani reč. Veď sa stačí popýtať ľudí vo svojom okolí a zistíte, že drvivá väčšina z nich je zaočkovaná len preto, aby mohli „normálne fungovať“.

Tento tlak je o to nezmyselnejší, že najväčšie kapacity v odbore epidemiológie otvorene hovoria o tom, že omikronom si bude musieť prejsť každý (áno aj zaočkovaný)1, pretože ide o variant, ktorý sa dokáže šíriť extrémne rýchlo, ale na druhej strane má veľmi ľahký priebeh. Čo je z hľadiska budúceho vývoja pozitívna kombinácia vlastností.

To dokazujú aj kroky niektorých štátov, ktoré už deklarujú, že k tomuto vírusu budú pristupovať rovnako ako k obyčajnej chrípke (napr. Španielsko)2.

No a popri všetkých týchto informáciách sa na Slovensku dozvedáme, že sa zavádza nový režim – OP+, že sa skracuje platnosť prekonania a k tomu pre mňa neskutočne rozhorčujúca informácia, že vláda dovolí prezenčne študovať VŠ len študentom, ktorí sú prekonaní alebo zaočkovaní. To prekonanie ani netreba brať do úvahy, pretože jeho aktuálna platnosť je 90 dní a študent sa tak či onak musí dať zaočkovať (pričom v skutočnosti má prekonaný oveľa lepšiu imunitu ako zaočkovaný, hoci aj troma dávkami3).

Tieto opatrenia nie len že nedávajú žiadny zmysel, ale mladým študentom zdravotne škodia, pretože:

1. Z Japonska máme informáciu, že je 7x väčšia šanca, že človek (20-29r.) umrie po podaní vakcíny než po prekonaní čínskej chrípky.4
2. Štát vôbec neskúma, koľko má osoba protilátok a v niektorých prípadoch hrozí, že po podaní vakcíny vzniknú v tele očkovaného imunokomplexy, ktoré danú osobu môžu závažne zdravotne poškodiť.5
3. Viaceré iné štúdie poukazujú na zvýšený výskyt myokarditíd u očkovanej skupiny.6

Preto si myslím, že je najvyšší čas využiť tzv. Radbruchovu formulu, ktorej podstata spočíva v tejto vete: “Konflikt medzi spravodlivosťou a právnou istotou možno zrejme riešiť len tak, že pozitívne právo, zabezpečované právnymi predpismi a mocou, má prednosť aj vtedy, keď je obsahovo nespravodlivé a neúčelné, to však s výnimkou prípadu, keď rozpor medzi pozitívnym zákonom a spravodlivosťou dosiahne tak neznesiteľnej miery, že zákon ako “nenáležité právo” musí spravodlivosti ustúpiť.”7

Radbruchova veta vznikla po druhej svetovej vojne, keď sa rozhodovalo o tom, ako naložiť s ľuďmi, ktorí spáchali činy proti ľudskosti, ale v danom čase bolo ich správanie v súlade s vtedy platným zákonom.

Myslím si, že podobný scenár máme aj dnes. Segregácia občanov na základe aplikácie vakcíny, ktorá pre veľkú časť populácie predstavuje skôr zdravotné riziko než nejaký benefit, s vedomím, že kolektívna imunita je týmto spôsobom nedosiahnuteľná, je dostatočným dôvodom na to, aby sme platné právo nerešpektovali, keďže sa nedá hovoriť ani o jeho účelnosti a už vôbec nie o spravodlivosti.”

Zdroje:

1. prof. J. Beran: https://www.youtube.com/watch?v=sr5PNePliUc&t=1747s
2. Spain Calls for Debate to Consider Covid as Endemic, Like Flu: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/spain-calls-for-debate-to-consider-covid-as-endemic-like-flu?fbclid=IwAR3-XYJug7BZKngIFH1l0T5rPwaN9TENhQDT-enTKRp2emwvmOPATkXAzdI
3. Izraelská štúdia: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1
4. Štatistika z Japonska: https://www.docdroid.com/7a6D2zH/med-check-tip-20-2021-0812-pdf#page=17
5. prof. J. Beran: https://www.youtube.com/watch?v=sr5PNePliUc
6. Článok: https://vinayprasadmdmph.substack.com/p/uk-now-reports-myocarditis-stratified?fbclid=IwAR0GuJZsbaiqbJsa9uE4oyomWs2RIOGJcNbykrcz7-U2Hf0oaQEn8ZdMZV8
a
štúdia: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01630-0.pdf
7. Preklad Radbruchovej vety prevzatý z: http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a771-k-zakonnosti-pouzitia-dokazov-ziskanych-podla-zakona-c-166-2003-z-z-a-radbruchova-formula?fbclid=IwAR3pGOUM8_FVnM4IxmWVL1Llyh3CDZoZZzj5521VAjgGY6KEAc5BRnOXIDw