Tomáš Špaček (REPUBLIKA): Je nutné prešetriť spoluprácu vlády so sociálnymi médiami


Pán generálny prokurátor,

sme skutočne veľmi radi, že ste začali prešetrovať kroky vlády v súvislosti s obrovskou nadúmrtnosťou. Teší nás predstava, že by mohli byť zodpovedné osoby potrestané za zničené životy mnohých občanov.

Treba však ísť ďalej a prešetriť aj možné spriahnutie vládnych politikov so spoločnosťami, ktoré vlastnia sociálne médiá.

Je totiž evidentné, že v zahraničí kooperovali politici so sociálnymi médiami, aby tak ovplyvňovali voľby a cenzúrovali opozičné hlasy. Tieto zistenia už prešetrujú viacerí generálni prokurátori v USA.

Dôvodné podozrenie zo spolupráce slovenskej vlády so spoločnosťou Meta (Facebook, Instagram…) vyvoláva aj minuloročné stretnutie Hegera so zástupcom tejto splocnosti, po ktorom vyhlásil, že mu bola prisľúbená pomoc v boji proti dezinformáciám a nenávistným prejavom. Pod pojmom dezinformácia si môžeme predstaviť akýkoľvek názor, s ktorým sa naša vláda nestotožňuje.

Považujem to za nesmierne dôležité, pretože ak by sa takáto spolupráca preukázala, išlo by o útok na demokraciu a hrubý zásah do ústavných práv občanov.