Generál Jozef Viktorín: Slovensko potrebuje novú politickú kultúru


Čo ukazuje súčasná situácia na Slovensku? Hádky, nenávisť, obviňovanie v priamom prenose kto za čo môže a prečo. Tí, ktorí chcú z exekutívnych postov bojovať proti korupcii, sú sami (až na výnimky) skorumpovaní a pokračujú v tom, čo tu bolo vytvorené.

Potrebuje naša Republika tieto spory? Kto bude myslieť na občana a jeho každodenné starosti? Politické subjekty, ktoré sú spúšťačom hádok alebo tie s pochybnými prepojeniami na oligarchov, ktorí si rozdelili Slovensko ako letný marhuľový koláč?

Keď majú vládnuť ľudia, ktorí boli súčasťou korupčného systému, tak je to zlá vizitka pre Slovensko. Najhoršie je, že takí nemajú úctu nielen k občanom, ale ani sami k sebe a k svojim najbližším. Nemôže existovať podozrenie, že minister vnútra alebo ktorýkoľvek člen vlády je namočený v korupčnej schéme, príp. prispieval k jej tvorbe. Má platiť, že všetci sme si pred zákonom rovní, ale stav v SR ukazuje, že to tak nie je. Prečo?

Hra na „našich a vašich“ ľudí nezaujíma. Už každodenný kolobeh im vytvára dostatočný stres. A keď sa k tomu pridruží mediálna masáž v masovokomunikačných prostriedkoch, nedivme sa, že rastie napätie a ľudia dávajú vlastné pocity a nálady najavo. Nie je to ospravedlnenie. Len konštatovanie kto má aký podiel.

Východisko vidím iba v novej, zrozumiteľnej politickej kultúre – kultúre pre občana. Toto dnes môže vo veľkej miere spĺňať nový politický subjekt. Áno, hnutie Republika je nato v plnom rozsahu pripravené. Pracuje s ľuďmi a pre nich, a to je krok k naplneniu očakávaní. Nie hádky, ale dbanie o občana a spolupráca s ním je to, čo môžeme a chceme ponúknuť.