REPUBLIKA prekladá “Orbánov zákon” o ochrane detí pred pedofíliou a LGBT


Dnes si pripomíname sviatok sv. Cyrila a Metoda. Kresťanské hodnoty, ku ktorým nás títo dvaja učenci viedli, ktoré sú zakotvené aj v Ústave SR a podľa ktorých žili naši predkovia viac ako 1000 rokov si však nestačí len pripomínať, ale treba ich aj aktívne chrániť.

Preto pri príležitosti dnešného sviatku tradičných hodnôt predkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky zákon na ochranu detí pred pedofíliou a LGBT propagandou. Ide o tzv. Orbánov zákon, ktorý už bol úspešne prijatý v Maďarsku. Tento zákon sme preložili a aplikovali do slovenskej legislatívy tak, aby boli základné rodinné hodnoty spoľahlivo chránené aj u nás na Slovensku.

Po vzore zákona schváleného v Maďarsku navrhujeme:

1) aby na školách a v škôlkach nemohla byť prezentovaná LGBT ideológia, či iné ideológie nabádajúce k zmene pohlavia detí,

2) aby médiá nemohli zverejňovať reklamy a vysielať obsah, ktorý by mohol narúšať duševný a morálny vývoj detí – napríklad pornografiu, zmenu pohlavia, homosexualitu či prehnané násilie.

3) aby sociálnych pracovníkov či učiteľov nemohli robiť osoby, ktoré boli odsúdené za pedofíliu či iné závažné trestné činy proti morálke.

4) a celkovo, aby štát, rodičia a každý, kto sa podieľa na výchove povinne chránili právo detí na vlastnú identitu podľa ich pohlavia pri narodení.

Prirodzene, očakávame, že tento zákon podporia všetky parlamentné strany hlásiace sa k zdravému rozumu. 

Zákon predkladá v Národnej rade náš poslanec MUDr. Miroslav Urban a rokovať o ňom sa bude na najbližšej riadnej schôdzi NR SR v septembri.