Poľský europoslanec Patryk Jaki: Pán eurokomisár, uplatňujete kolonizačné kritériá!


“Nepristupujete k nám rovnako ako k západnej Európe,” povedal poľský europoslanec.

“Poľská vláda sa dlhodobo sporí o justičnú reformu, ktorá nie je podľa predstáv bruselských funkcionárov. Súdny dvor EÚ konštatoval, že poľská disciplinárna komora (rozhodujúca o postavení sudcov a prokurátorov) nie je v súlade s európskym právom a nariadil Poľsku, aby zastavilo jej činnosť.

Európska komisia žiada Súdny dvor EÚ o uloženie finančných sankcií s cieľom vynútiť poľskú poslušnosť a zabezpečiť súlad s nariadením súdnej inštancie Únie o predbežných opatreniach požadovaným podľa článku 279 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) z júla 2021. Komisári chcú, aby Poľsku boli uložené denné penále, pokiaľ sa opatrenia nevykonajú v plnom rozsahu.

Komisia tiež uvažuje nad cestou, ktorá by pomocou mechanizmu podmienenosti právnym štátom zastavila prúd peňazí z masívneho fondu obnovy. EÚ v minulosti už poľským regiónom hrozila blokovaním kohéznych fondov, ak budú naďalej chrániť tradičnú rodinu a vyhrážala sa súdmi, keď Poľsko odmietlo prijať migrantov.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki na súčasnú situáciu reagoval: „Nikto nás nebude učiť, čo je demokracia a právny štát, pretože Poľsko má veľmi dlhú a vznešenú históriu boja proti všetkým druhom totality a despotov“. Ako ďalší sa do Bruselu pustil poľský europoslanec Patryk Jaki, ktorý obvinil Úniu z koloniálnych tendencií a vydierania suverénnej Poľskej republiky.”