Padli masky! Europoslanec odhalil tých, ktorí kryjú podvody a korupciu


Holandský poslanec Marcel de Graaff pôsobí v Európskom parlamente od 2014. Svojim názorom prispel k diskusii o Obrane demokracie pred cudzím zasahovaním, čo v praxi znamená len obranu pred „nepriateľskými štátmi“.

Štáty, ktoré sa označujú za spojencov, naopak môžu a zvyknú zasahovať do vnútorných záležitostí európskych štátov a inštitúcií veľmi pohodlne. Poslanec túto realitu ilustruje na niekoľkých príkladoch.