Ondrej Ďurica (REPUBLIKA): Slovensko je raj pre pedofilov!


Varujú nás odborníci a upozorňujú, že máme nedostatočné zákony a opatrenia na ochranu detí.

V tomto volebnom období sme do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý priamo súvisel s touto problematikou.

Vrátime sa k nemu oveľa silnejší a pre bezpečnosť našich detí urobíme maximum.