Ondrej Ďurica (REPUBLIKA): Pripomíname si 207. výročie narodenia slovenského národného buditeľa


Dnes sme si to priamo z RTVS namierili do Modry, k pamätníku Ľudovíta Štúra, kde sme si pripomenuli výročie jeho narodenia.

Štúrov odkaz a jeho celoživotné dielo sú pre nás veľkou inšpiráciou.

S úctou a vďakou spomíname.

Hnutie Republika.