Miroslav Urban (REPUBLIKA): Zdravotníctvo – nešťastná téma, ktorá sa dotýka nás všetkých


Od 17.5. bola na neurčitú dobu prerušená detská pohotovostná služba a došlo k zatvoreniu detského oddelenie v Trebišove. Regiónu s viac ako stotisíc obyvateľmi chýbajú na zabezpečenie pohotovosti a detského oddelenia možno 2-3 lekári (?)… Nechcem útočiť na aktuálneho ministra zdravotníctva, vo funkcii je krátko, problémy, ktoré sú v zdravotníctve vznikali desiatky rokov. Nekoncepčnosť, nesystémové kroky za tie roky spravili v našom zdravotníctve chaos, nedostatok personálu, zadlžovanie, prosperitu súkromných poisťovní atď..

Viacej v mojej krátkej interpelácii, minister problém v Trebišove rieši, riaditeľ nemocnice má záujem o viaceré špecializácie na detskom oddelení, už to naozaj nie je len o mzdách, je to o pracovných podmienkach, aj na to sú však potrebné dodatočné finančné zdroje, peňazí ide do zdravotníctva relatívne dosť, ich efektívne využitie je však diskutabilné, i bohatšie krajiny s lepším zdravotníctvom dávajú do zdravotníctva väčšie percento z HDP, aktuálna politická garnitúra uprednostňujú zbrojenie…

Voliči v budúcich voľbách rozhodnú – uprednostníme zdravotníctvo, školstvo, sociálnu oblasť alebo podporíme ďalšie zbrojenie a vojnu ?