Miroslav Urban (REPUBLIKA): Úplne ste podľahli ukrajinskej propagande


Tieto slová som adresoval nielen poslankyni Kozelovej, ale aj celej vláde a všetkým tým, ktorí nekriticky prijímajú každú hlúposť, ktorú vypustia ukrajinské propagandistické zdroje.

Treba si uvedomiť, že v každej vojne sa páchajú vojnové zločiny. Páchajú ich všetky zúčastnené strany. Preto považujem za absurdné, aby sme odsudzovali iba vojnové zločiny jednej strany, resp. jedného štátu.