Miroslav Urban (REPUBLIKA): Totalita, demokracia, a opäť totalita?


Od jednej totality cez veľkú ranokapitalistickú rozkrádačku k ďalšej totalite. Je zaujímavé že ľudia šalejúci a hlasno štekajúci za ochranu demokracie majú veľmi radi totalitné praktiky. Za iný názor by vás najradšej uvrhli do žalára alebo i obesili.

Heger slávnostne hovorí že demokracia nie je dokonalá ale nám dáva slobodu, pani z paláca chce prinášať obete ak príde o slobodu…

“Sloboda” však pre nich znamená podriadiť sa záujmom silných, bohatých, vplyvných. Pluralitu názorov považujú za nepriateľa ich “výkladu” slobody.