Miroslav Urban (REPUBLIKA): Smutné slovenské prvenstvo


Doktor a poslanec hnutia Republika komentuje aktuálny stav zdravotníctva, ktorý zapríčinila (nielen) Hegerova vláda:

“To sme zase dopadli – najhorší na svete vo výskyte pozitivity na Covid-19 na milión obyvateľov… Úpenlivé upnutie sa na očkovanie ako jedinej možnosti ako potlačiť epidémiu neprinieslo želané výsledky. Bohužiaľ. Obmedzovanie neočkovaných s jediným cieľom aby sa podvolili očkovaniu rovnako nezabralo. Dôvody neúspechu vládnej politiky? Nízka dôvera vo vládnych predstaviteľov, chaotické vyhlásenia či nariadenia. A prichádza panika. Naivné „slobody“ pre očkovaných, ktorí môžu tiež Covid-19 prenášať (síce v menšej miere, ale môžu..), sa ukázali rovnako nezmyselné. Sme v tom spolu, všetci, očkovaní aj neočkovaní, bez rozdielu.

Neočkoval som sa aby som mal „slobodu“, vakcína nie je sloboda, vakcína je ochrana pred ťažkým priebehom ochorenia (samozrejme nie je to 100% ochrana, zázraky neexistujú). Kto je však v najväčšej miere ohrozený ťažkým priebehom Covidu či dokonca smrťou? Deti to nie sú (snáď len tie najrizikovejšie). Najohrozenejšou skupinou sú starší ľudia (povedzme nad 60 rokov), event. ľudia so závažnými pridruženými ochoreniami, obezitou (mortalita 3% ?). Na tých sa mala zamerať očkovacia kampaň, nikde som nevidel štatistiku o úmrtiach ľudí na Slovensku podľa veku, event. pridružených ochorení. A pritom práve takáto štatistika by starším ľuďom možno otvorila oči aké riziko pre nich Covid predstavuje. Nie povinné očkovanie, v našej rozdelenej spoločnosti by to viedlo k ďalšiemu rozkolu a k ďalším nejasnostiam. Aké konsekvencie by vyplývali pre dôchodcu čo sa nezaočkuje? Strana Za ľudí odporúča aby si nazaočkovaní prípadnú liečbu Covid platili (tisícky eur). Nezmysel (a čo alkoholici, fajčiari? Aj tým dáme preplácať liečbu?). Ak by sa ľuďom nariadilo povinné očkovanie, nemáme žiadne nástroje ako odškodniť ľudí s prípadnými nežiadúcimi účinkami po vakcinácii (nežiadúce účinky existujú, preukazovanie kauzality – súvislosti medzi očkovaním a event. zdravotným poškodením je však často veľmi problematické). Niečo niekomu nariadiť, rozkázať a potom ho nechať napospas osudu, to tiež nie je cesta.

Zdravotníctvo je na pokraji kolapsu (už roky), Covid kríza len zvýraznila nedostatky nášho zdravotného systému. Škoda ďalšieho premrhaného leta, žiadny plán B keď vakcinácia nezaberie (na kolektívnu imunitu môžeme zabudnúť). Zo zdravotníctva odišli stovky zdravotných sestier a lekárov. Namiesto toho aby sme sa snažili zdravotníkov udržať v systéme, tak ich naďalej ignorujeme, naopak im ešte pridáme viacej práce a nariadime im pracovnú povinnosť, nech si ten marazmus v zdravotníctve „vychutnajú“ až do konca… Prečo sme sa v lete nesnažili rozšíriť rady zdravotníkov na oddeleniach, ktoré sú počas Covidu najviac vyťažené? Prístrojov- ventilátorov máme dostatok, bohužiaľ nemáme personál, ktorí by vedel liečiť kriticky chorých ventilovaných pacientov. Naivita našich „politikov“ že anesteziológa – intenzivistu nahradí lekár z iného odboru ma vždy zarážala. Vôbec sa nebudem čudovať keď nebude mať kto adekvátne liečiť ďalších a ďalších pacientov s Covid-19, čo príde potom? Selekcia?”