Miroslav Urban (REPUBLIKA) predstavil svoj volebný program pre Žilinský kraj


Kraj, kde som sa narodil a kde chcem žiť.

Oslovujem Vás ako kandidát na župana v Žilinskom kraji za hnutie Republika.

Ako župan by som usiloval zlepšiť život v našom kraji uvedenými krokmi:

  • Podpora vzdelávania a aktivít pre deti a mládež
  • Sociálne programy pre seniorov
  • Rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky a tradičných lokálnych, výrobcov potravín
  • Podpora kultúry a športu
  • Kvalitná, dostupná a integrovaná doprava
  • Racionálne využívanie eurofondov
  • Dostupná ústavná a ambulantná zdravotná starostlivosť
  • Efektívna verejná samospráva