Miroslav Urban (REPUBLIKA): Predložili sme zákon, ktorý sťaží nariadenie povinného očkovania


V NR SR sme sa snažili presadiť racionálnu požiadavku, aby prípadné povinné očkovanie proti Covidu nemohlo byť zavedené obyčajnou vyhláškou, ale aby o takto závažnej veci musel rozhodnúť parlament

Pri rozhodovaní o vakcinácii je potrebné vždy zvažovať pomer rizika a benefitu z očkovania v každom konkrétnom prípade. Starší, polymorbídni či obézni ľudia mali pri predchádzajúcich vlnách Covid epidémie podstatne vyššie riziko závažného priebehu v porovnaní napríklad s deťmi. Rizikoví profitujú z očkovania. Plošné očkovanie detí sa aktuálne nejaví racionálne.

Je správne o tom hovoriť, vysvetľovať, argumentovať. Ale dobrovoľne, nie nasilu.

Naviac v dnešnej situácii nástupu variantu omikron (infekčnejší ale menej závažný variant) je očkovanie pôvodnými vakcínami ešte väčšmi diskutabilné.

Učíme sa celý život, podobne postupne vďaka novým informáciám vieme čoraz viac i o Covide. Niektoré aktuálne zverejnené metaanalýzy sledovaní priebehu Covidu poukazujú na neefektivitu mnohých lockdownových opatrení (zákaz vychádzania…). Je našou povinnosťou čím skôr nové zistenia o epidémií aplikovať do života občanov Slovenska.