Miroslav Urban (REPUBLIKA): Obnova “ťažby” uhlia v Poľsku


Poliaci – “ekoteroristi” sa vrhli do kopania uhlia na záhradách. Až 37% poľských domácnosti ešte stále používa uhlie ako zdroj tepla (sú to 3/4 “uhoľných” domácností v celej EÚ).

Uhlie sa nachádza často v hĺbke len 1 meter. Povrchová ilegálna ťažba sa tak rozšírila v chudobných regiónoch ako je Walbrzych, kde je až 12% nezamestnanosť. Za poldeň dokáže 4- členný tím vykopať uhlie v hodnote 220€.

(https://www.ecowatch.com/poland-backyard-coal-mining.html)

Európa je príliš rôznorodá mentálne i ekonomicky, bláznovstvá z Bruselu či ešte z vyššia (z Washingtonu) sa nedajú aplikovať v celej Európe, prejsť z uhlia na plyn bol vo východnej Európe v časoch socializmu veľký pokrok, teraz sa budeme znova vracať k drevu či uhliu. Tí chudobnejší spaľujú i odpad či kradnuté drevo, eko-aktivistka Gréta Thunberg sa zblázni.