Miroslav Urban (REPUBLIKA): Ďakujeme USA za zničenie európskej ekonomiky?


Bývalý poľský minister zahraničných vecí a teraz europoslanec, americký pätolízač sa poďakoval USA za poškodenie plynovodov Nord Stream 1 a 2 – vo svojom statuse ku fotke unikajúceho plynu napísal: “ďakujem USA” a dodal “maličkosť ale poteší”…

Sabotáž na infraštruktúru inej krajiny?
Nord Stream vlastní medzinárodné konzorcium z ktorého zostane na morskom dne kovový šrot za 20 miliárd eur?

Čo keď začne “niekto” poškodzovať americké tankery alebo začnú “za nejasných okolností” horieť terminály na skvapalnený plyn v Poľsku?
Bude Poliakom stále do smiechu?

Poľsko na čele s ľuďmi ako je Sikorski nemožno považovať za priateľskú krajinu Slovenska a ani Európy, je to človek, ktorý spolu so svojou americkou manželkou z prominentnej rodiny Anne Applebaum presadzujú záujmy USA, nie Európy!!

Nedostatok plynu povedie k poškodeniu najpriemyselnejšej krajiny Európy – Nemecka, čo bude mať pochopiteľne extrémny dosah i na ekonomiku Slovenska!

Politika USA je voči Európe jednoznačne nepriateľská (pripomeniem slová americkej diplomatky Victorie Nuland: “Fuck the EU”).

Vazali a sluhovia USA v Európe na čele s Poľskom a pobaltskými krajinami prispievajú k nezmyselnej konfrontácii Európy a Ruska z čoho profituje iba USA.. Nie Európa, ani Slovensko