Miroslav Urban (REPUBLIKA): Ako nám Matovič problémy v zdravotníctve (ne)vyriešil


Po nekonečnom čakaní riešenia stavu nášho zdravotníctva som napäto očakával čo nám Mgr. Igor Matovič ako minister financií a súčasne zastupujúci premiér a tieňový minister zdravotníctva predstaví ako riešenie krízy v zdravotníctve…

Rád by som zhrnul môj názor na predložené návrhy – po 10 mesiacoch rokovania alebo skôr nerokovania s predstaviteľmi Lekárskeho odborového združenia..

Power-pointová prezentácia s grafmi pána Matoviča aj návrhy na zvyšovanie miezd zatiaľ len niektorým povolaniam v zdravotníctve spravená za pár minút ma neohúrila.

Dôležitý je však reálny výstup návrhu tieňového premiéra a tieňového ministra zdravotníctva. Poďme pekne po poriadku – najprv k sestrám- sestry bez praxe si prilepšia vďaka zvýšeniu koeficientu (čo je násobok priemernej mzdy)- koeficient sa zvýšil z 0.89 za 1.0, u sestier zo špecializáciou z 1.06 za 1.1 + pripočítanie rokov praxe so zvýšením koeficientu o 0.01 násobok priemernej mzdy za každý rok praxe, najviac však o 0.2 násobok po 20 rokoch praxe..

Pre ilustráciu zvýšenie koeficientu z 1.06 na 1.1, t.j. o 0.04 násobok priemernej mzdy (ktorá je t.č. cca 1211 eur za rok 2021, pre porovnanie v Česku cca 1500 eur) predstavuje cca 48 eur – v hrubom.. Ak k tomu prirátam 10 rokov praxe- tak ďalší bonus je 121 eur v hrubom.. Je to nárast, ale nemyslím si že motivačný aby na Slovensku zostali pracovať sestry.. Pán Mgr. Matovič porovnával svoje výpočty s Českou republikou, grafy s platmi na Slovensku vyzerali navonok lepšie ako v Čechách, ale i on sám upozornil že koeficienty sa v Česku rátajú z vyššej priemernej mzdy (viď vyššie)- takže v absolútnych číslach sa pochopiteľne naše sestry nedotiahnu na platy sestier v Čechách, čo je na druhej strane celkom pochopiteľné, iná krajina, iná ekonomika. Myslím si, že táto ponuka neprinesie výrazný príliv sestier do slovenského zdravotníctva – pracovné podmienky majú zdravotníci v Čechách lepšie (rôzne benefity- od ubytovania, náborové príspevky a samozrejme i reálne vyššie mzdy), Česku ani okolitým krajinám (až na Ukrajinu) nie sme schopní konkurovať… Ak by sa spomalil či dokonca otočil „tok“ sestier zo Slovenska do Čiech som presvedčený že Česko by hneď zareagovalo ďalším zvýšením miezd (dopyt – ponuka fungujú).

Ďalším úskalím návrhu Mgr. Igora Matoviča môže byť fakt – ak sa pridá sestrám v nemocniciach môže sa stať že sestry zo súkromných ambulancií odídu späť do nemocníc a naopak ambulancie budú mať problém s nedostatkom sestier (spojená nádoba alebo 2+2=4, nie 5). Nemyslím si, že týmto opatrením sa do systému v priebehu nasledujúcich rokov podarí zvýšiť počet sestier o chýbajúcich 2200…

Druhý návrh Mgr. Matoviča sa týka miezd lekárov- lekár bez atestácie- nárast mzdy vďaka zvýšeniu koeficientu (násobku priemernej mzdy) z 1.25 na 1.4 + 1% navýšenie za každý rok praxe s priemernej mzdy- najviac však 20% (t.j. zvýšenie o 0,2 násobok priemernej mzdy) po 20 rokoch praxe, čo je trocha absurdná predstava, aby si lekár za 20 rokov nestihol spraviť atestáciu (ktorá mu zvýši príjem o skoro jeden priemerný plat).

Filozofia tohto nárastu platu je správna, prilákať absolventov lekárskych fakúlt do našich nemocníc, cca necelých 1700 euro v hrubom, čo je čistý príjem cca 1200 eur (?) po 6 rokoch štúdia… Lekár si pochopiteľne môže privyrobiť po krátkom zaučení napríklad na službách alebo inými aktivitami. Pri 13-14% inflácii, extrémnemu nárastu ceny bývania je otázne či si nevyberú lekári znova inú destináciu pre svoj ďalší život a prácu- napríklad i Českú republiku, Maďarsko či západoeurópske krajiny (rozhodne ponúkajú viacej benefitov- od zabezpečenia ubytovania, lepšie pracovné podmienky, možnosti vzdelávania i odborného rastu, či dokonca služobné auto…), naviac keď sa blíži OSN (optimalizácia siete nemocníc), ktorá prinesie reálne zatváranie menších nemocníc (event. oddelení, kde už i tak nemá kto pracovať).

Ešte tu máme návrh zvýšenia platov lekárov s atestáciou- koeficient mzdy na nemení (2.3 násobok priemernej mzdy) , jediné čo sa mení – je zvýšenie mzdy o 1%, t.j. o 0.01 násobok priemernej mzdy, za každý odpracovaný rok. Pri prepočte to predstavuje navýšenie o 12 euro mesačne v hrubom (v čistom 7-8 eur? mesačne), po 10 rokoch praxe tak budú mať o cca 70-80 euro viac, stačí to? Myslím, že nie…

Inak je zaujímavé, čo Mgr. Matovič nepovedal, či nárast mzdy v súvislosti s praxou sa bude rátať od získania atestácie- špecializácie, alebo od nástupu do zdravotníctva po skončení lekárskej fakulty. Kým sa lekár dostane k atestácii tak to trvá zväčša 4 – 5 či dokonca 10 rokov, závisí to od absolvovanej praxe na vyšších odborných pracoviskách atď., nebodaj sa lekárke narodí dieťa, čo atestáciu odsunie ešte na neskôr, takže otázka je či zvyšovanie mzdy u lekárov s atestáciou sa bude rátať od nástupu do nemocnice či až od získania atestácie..

To že sa viac-menej zabudlo na lekárov s atestáciou – spomínal som nárast 7-8 euro za rok, 70-80 eur za 10 rokov praxe nezlepší situáciu s kvalifikovanými lekármi v nemocniciach- ak ste boli v nemocnici tak ste určite videli typický obraz- veľa mladých lekárov po škole, ktorý sa snažia získať atestáciu, a potom 1 či 2 starší lekári s atestáciou.. Veľká časť lekárov v nemocnici len čo získa atestáciu tak sa snaží z nemocnice odísť do súkromnej praxe, alebo ideálne aspoň popri práci v nemocnici (s garantovaným príjmom) pracuje i na súkromných ambulanciách a nemocnica sa pre lekára stáva druhotná, „pridružená činnosť“. V Maďarsku pred zvýšením platov lekárom zakázali nemocničným lekárom úväzky mimo nemocnice, aby sa mohli naplno venovať práci a pacientom v nemocnici.

Čo poradiť zamestnávateľovi- nemocnici, ktorá sa topí v dlhoch, ako vybabrať s lekármi po plánovanom zákonom stanovenom zvýšení mzdy o 80 euro? Jednoducho zamestnávateľ pridá 80 eur za roky praxe a súčasne zníži alebo zruší osobný príplatok. A je po kvázi „náraste“ mzdy.. A je vymaľované. Mgr. Igora Matoviča nemožno podceňovať..

Matovič nepriamo prezentuje lekárov ako nezodpovedných ľudí, ktorí chcú stále viac a viac. Chápem, že ľudia s minimálnou mzdou sa musia pri platoch lekárov cítiť deprimujúco a pýtať sa čo vlastne tí lekári a sestry chcú, veď majú dosť… Na facebooku fanúšikov OĽaNo sú lekári prezentovaní ako nenažratá chamraď, ktorej je stále málo… Áno v porovnaní s väčšinou pracujúcich zarábajú nadštandardne, ale to je otázka i dopytu a ponuky, to je kapitalizmus, trhové hospodárstvo, realita nám ukazuje že zdravotníci v okolitých krajinách zarábajú viac a preto zo Slovenska odchádzajú, podobne ako iné profesie – počnúc murármi, elektrikármi až po opatrovateľky (len naši herci a politici by sa na západe neuživili, tých je všade prebytok:). Zdravotníkom možno i platy znížiť, oni sa prispôsobia, odídu… A tí čo nadávajú na zdravotníkov, zdravotníctvo by nadávali o to viac.

Prevráťme list. Požiadavky LOZ (Lekárske odborové združenie) neboli len o platoch- medzi požiadavkami bolo i zlepšenie financovania nemocníc- pacientov nemožno liečiť pod náklady!! Preto stále tie nekonečné dlhy nemocníc, zreálnenie DRG systému platieb (čakáme na to 10 rokov! ), priblížim o čo ide- DRG (Diagnosis related group)- je to individuálna platba za každý nemocničný prípad s ohľadom na rozsah, závažnosť výkonu, pridružené ochorenia, komplikácie… V praxi dostanete za každú hospitalizáciu s rôznymi diagnózami na istom oddelení približne rovnakú sumu peňazí, pri DRG systéme dostanete peňazí toľko koľko štatisticky reálne stojí daná hospitalizácia konkrétneho pacienta (napríklad za staršieho pacienta po operácii, ktorého stav sa skomplikuje zápalom pľúc, event. skončí na umelej pľúcnej ventilácii by mala nemocnica dostať viac peňazí ako za pacienta, ktorý je mladý, a na druhý deň po operácii ide domov).

Ďalšou požiadavkou LOZ bola podpora lekárskych fakúlt aby mohli fakulty produkovať viac slovenských lekárov, nie nórskych alebo gréckych.. Počuli ste že by sa pri tomto probléme niečo udialo? Ja o ničom neviem.. Chýbajú kapacity na vzdelávanie, odborný garanti…? Štúdium v polorozpadnutých slovenských univerzitných nemocniciach nie je lákavé, stovky najlepších študentov nám odchádza minimálne do Čiech (Rating Karlovej Univerzity je niekde inde ako Univerzity Komenského).

Ďalšia požiadavka LOZ-u myslela i na plánovanú optimalizáciu siete nemocníc (ktorá sa plánuje po komunálnych voľbách..). LOZ požaduje aby sa pri realizácii rušenia oddelení či celých nemocníc zabezpečilo v zostávajúcich nemocniciach zvýšenie personálu i priestorové, materiálno- technického vybavenie. Hurá systém – zrušíme oddelenie, nemocnicu a nech pacienti idú do inej najbližšej nemocnice, kde rovnako chýba personál a nie sú adekvátne podmienky pre primeranú zdravotnú starostlivosť, bude znova len na úkor pacientov.

Už dnes vidíme veľa bezradných pacientov, ktorí si hľadajú lekára- špecialistu, operatéra, často týchto pacientov nikto nechce vyšetriť s odôvodnením že sú z iného okresu či kraja a majú dosť práce so svojimi pacientmi. To je realita, pacient je v systéme naďalej stratený a získava pocit, že sa ho každý chce len zbaviť a nie liečiť.

Lekári z LOZ-u už avizujú výpovede, na čo Mgr. Igor Matovič reagoval, že v prípade výpovedí hrozí že nám ratingové spoločnosti znížia rating, čo by znamenalo menej peňazí pre Slovensko (?). Údajne by sme prišli o 200 miliónov, ktoré sa plánujú pre zdravotníkov. Pán Mgr. Matovič, ratingová agentúra Fitch už včera v predstihu zhoršila výhľad Slovenska zo stabilného na negatívny z obavy nedostatku množstva energií, prosím nehádžte i rating Slovenska nalekárov. Keď ste dokázali nájsť miliardy, opakujem miliardy eur, na zbrane bez akéhokoľvek zaváhania, bez diskusie, prakticky zo dňa na deň, tak neblúznite že nemáte 200 miliónov pre zdravotníkov.

Čaká nás horúca jeseň, dúfam že táto vláda už čoskoro dokončí svoju katastrofálnu púť.