Miroslav Suja (REPUBLIKA): Škody spôsobené šelmami na hospodárskych zvieratách vzrástli až 16 násobne


Náklady štátu na kompenzácie škôd vzrástli za posledné dva roky až 3,5 násobne. Dnes platí štát za škody spôsobené šelmami bezmála MILIÓN EUR ROČNE!

Tieto časté strety a útoky sa prejavili nie len materiálne ale spôsobujú to, že poľnohospodári alebo ľudia žijúci na vidieku rušia svoje chovy zvierat .

Pastieri oviec alebo kráv sa boja o svoj vlastný život. Vyľudňovanie vidieka prostredníctvom medveďa pokračuje…