Miroslav Suja (REPUBLIKA): Podpora vidieka je jedným z kľúčových pilierov hnutia REPUBLIKA


Slovensko je vidiecka krajina a my si uvedomujeme jeho dôležitosť.

Vidiek je bohatý na prírodné zdroje, kultúrne dedičstvo a pracovitých ľudí, ktorí tvoria jadro nášho národného blahobytu.

Preto je dôležité investovať do vidieckych oblastí prostredníctvom podpory pôdohospodárstva, infraštruktúry a vzdelávania.

Podpora vidieka je investíciou do budúcnosti nášho národa !Voľte číslo 25, voľte hnutie REPUBLIKA Program:

https://www.hnutie-republika.sk/podohospodarstvo-a-zivotne-prostredie/#program-pre-rozvoj-vidieka-a-ochranu-prirody