Miroslav Suja (REPUBLIKA): PÁN DANKO, prečo urážate svojich najbližších spojencov?


MUSÍM SA ZASTAŤ vojakov, ktorých ste urazili tiež.

Kľudne ma urážajte pán Danko, ja vaše nálady znesiem, ale nezosmiešňujte červený baret, ktorý s hrdosťou nosia chlapi, ktorí si na vojne odslúžili svoje a dostali ho za splnenie náročných úloh, pri svojom výcviku.

Rovnako vás žiadam, aby ste nedehonestovali čestne získané vyznamenania od armády a Zväzu protifašistických bojovníkov, ktoré mi boli udelené za zásluhy, narozdiel od vašej politickej frašky s dôstojníckou hodnosťou alebo ukradnutým titulom.

Prestaňte s týmito urážkami, pretože takto iba pred voľbami oberáte ľudí o nádej na vlasteneckú vládu. Ľudia nás chcú vidieť spolupracovať, nie sa urážať. Preto verím, že to týmto z vašej strany skončilo a na budúce zvolíte rozumnejšie slová.