Miroslav Suja (REPUBLIKA): NEMYSLITEĽNÉ! Riaditeľ Národného parku Veľká Fatra Apfel, sa snaží zakázať pasenie dobytka na lúkach!


Máme v rukách vyjadrenie riaditeľa parku Veľká Fatra Apfela, ktorý odporúča pozemkovému fondu neuzavrieť zmluvu o prenájme pozemkov v 3 stupni ochrany, v katastrálnom území Ľubochňa, chovateľovi, ktorý na týchto pozemkoch pasie dobytok dlhodobo!Vraj to ohrozuje nejakú kvetinku a spôsobuje eróziu pôdy!

Takto sa likvidujú naši domáci producenti potravín, takto idú proti vlastnému národu! Šialení Budajovi ekoteroristi musia po voľbách skončiť!