Miroslav Suja (REPUBLIKA): Každý čen vlády by mal prejsť previerkou duševnej spôsobilosti!


Dnes sme v Národnej rade predkladali návrh ústavného zákona, ktorého cieľom je zabrániť možnosti vymenovať za člena vlády osobu, ktorá nie je na výkon tejto funkcie duševne spôsobilá.

Členovia vlády rozhodujú o osude skoro 𝟱,𝟱 milióna občanov Slovenska🇸🇰, preto by ich duševná spôsobilosť mala byť preverená prostredníctvom riadneho psychologického vyšetrenia.